Uzależnienie od alkoholu a funkcjonowanie rodziny

Uzależnienie od alkoholu a funkcjonowanie rodziny

Alkoholizm jest często przypisywany tylko do osoby uzależnionej. Jest to jednak dość wąskie spojrzenie na ten trudny temat. Trzeba bowiem brać pod uwagę, że uzależnienie od alkoholu dotyka także osób z najbliższego otoczenia. Alkoholizm jednego członka rodziny doprowadza do zaburzeń w jej funkcjonowaniu i wpływa także na pozostałe osoby. Alkohol i jego wpływ na życie…