Bądź sobą

Przekonaj się, że życie bez uzależnień to wolność, możliwości i ogromna satysfakcja

Wspólnota Anonimowych Alkoholików

Anonimowi Alkoholicy – kim są?

Terapię alkoholową warto uzupełnić o uczestnictwo w grupach wsparcia. Najbardziej znaną grupą są Anonimowi Alkoholicy (AA). Jest to wspólnota otwarta dla każdej osoby, która zerwała z nałogiem i chce prowadzić życie w trzeźwości. Do grupy przyjęty może zostać każdy, bez względu na wiek, płeć, wyznanie czy wykształcenie.

AA – międzynarodowa wspólnota

Anonimowi Alkoholicy pomagają innym utrzymać życie w trzeźwości – jest to główny cel tej wspólnoty. Członkami są alkoholicy, którzy nawzajem się wspierają w walce z nałogiem. AA istnieją w wielu krajach, a członkowie samodzielnie organizują grupy samopomocy. Grupy istnieją w wielu polskich miastach. Ich wielkość i ilość może się różnić w zależności od zapotrzebowania. Warto wiedzieć, że w spotkaniach AA mogą uczestniczyć psychologowie czy lekarze. Płeć również nie ma znaczenia, w grupach samopomocowych biorą udział zarówno mężczyźni, jak i kobiety.

Niektórym osobom grupy AA kojarzą się z sektą – jest to podejście całkowicie nieprawidłowe. Anonimowi Alkoholicy nie mają żadnego związku z religią, członkostwo jest całkowicie dobrowolne.</p

aa, anonimowi alkoholicy

Program 12 kroków

Podstawą wspólnoty Anonimowych Alkoholików jest Program 12 kroków. Jest to program, którym podążają osoby uzależnione od alkoholu na całym świecie. Program 12 kroków jasno określa drogę do trzeźwości i stanowi instrukcję samokontroli dla uzależnionych. Głośne przyznanie się do alkoholizmu i szczegółowe opisanie historii nałogu są podstawą programu. Opisywanie kroków do trzeźwości pomaga także nowo przybyłym członkom wspólnoty.

 Osoby, które chciałyby przyłączyć się do wspólnoty Anonimowych Alkoholików, mogą znaleźć wszystkie informacje w internecie. Warto sprawdzić gdzie i kiedy odbywają się spotkania w najbliższym mieście. Członkostwo w AA pozwala na poznanie historii trzeźwości wielu osób. Takie doświadczenie może zmotywować do wyboru życia w trzeźwości i skorzystania z terapii alkoholowej.

Skontaktuj się