Bądź sobą

Przekonaj się, że życie bez uzależnień to wolność, możliwości i ogromna satysfakcja

Leczenie alkoholizmu to proces długotrwały

Leczenie alkoholizmu w Polsce rozpoczyna się od psychoterapii, na której może poprzestać, lub rozwinąć się w leczenie farmakologiczne na oddziałach zamkniętych. Jednak nawet jeśli zarówno psychoterapia jak i terapia farmakologiczna zakończą się sukcesem, leczenie alkoholizmu nie może zostać uznane za zakończone – alkoholikiem jest się bowiem przez całe życie.

Co po terapii?

Leczenie alkoholizmu w Polsce, jeżeli leczymy się w placówkach państwowych (prywatne rządzą się swoimi prawami), gwarantuje również podtrzymanie stanu trzeźwości pacjenta po zakończonej terapii właściwej – organizowane są indywidualne jak i grupowe spotkania z psychoterapeutami, na których pacjenci wymieniają się doświadczeniami i historiami, wspierają się i rozmawiają ze sobą.

Prywatne dojście do zdrowia

Jeżeli jednak pacjent zdecyduje się podjąć leczenie w ośrodku prywatnym (do którego szybciej można się dostać), musi wziąć pod uwagę, jaka będzie cena dalszego podtrzymania w trzeźwości. Sam proces wyprowadzania z choroby bywa już kosztowny, a dodana do niego cena dalszej psychoterapii znacząco powiększy rachunek. Istnieją jednak grupy wsparcia AA, które są darmowe, a pomagają alkoholikom pozostać w trzeźwości.

Gdzie najlepiej zdrowieć?

Zarówno Śląsk jak i województwo Świętokrzyskie oferują świetne warunki powrotu do zdrowia. Są one nie tylko pięknymi miejscami na mapie Polski, ale stanowią także ostoje spokoju i wyciszenia. Kliniki oraz prywatne ośrodki leczenia uzależnień, jakie oferują Śląsk i Świętokrzyskie są jednymi z najlepszych tego rodzaju w kraju i każdy chory znajdzie pośród nich coś dla siebie – czy to ośrodek prywatny, czy placówka publiczna.

Skontaktuj się