Bądź sobą

Przekonaj się, że życie bez uzależnień to wolność, możliwości i ogromna satysfakcja

Funkcjonowanie rodziny obarczonej chorobą alkoholową

Alkoholizm jest często przypisywany tylko do osoby uzależnionej. Jest to jednak dość wąskie spojrzenie na ten trudny temat. Trzeba bowiem brać pod uwagę, że uzależnienie od alkoholu dotyka także osób z najbliższego otoczenia. Alkoholizm jednego członka rodziny doprowadza do zaburzeń w jej funkcjonowaniu i wpływa także na pozostałe osoby.

Alkohol i jego wpływ na życie rodzinne

Problemy alkoholowe mają bardzo negatywny wpływ na wiele aspektów rodzinnego życia. Szczególnie wpływają one na emocje – w rodzinie panuje napięcie i strach. Jednocześnie troska o osobę uzależnioną doprowadza pozostałych domowników do zapominania o własnych potrzebach i o zdrowiu psychicznym. Żona i dzieci często martwią się o to kiedy alkoholik wróci do domu, w jakim będzie stanie i jak będzie się zachowywał. To wszystko negatywnie odbija się na ich wewnętrznym spokoju, który jest wysoce zaburzony. Jeśli alkoholik ma tendencje do agresywnego zachowania, należy brać także pod uwagę silny strach.

W rodzinach z problemami alkoholowymi często dochodzi do tłumienia emocji. Żadna ze stron nie wyraża swoich prawdziwych uczuć, w obawie przed reakcją uzależnionego. To może doprowadzić do poważnych zmian w organizmie – psychicznych i somatycznych. Objawem mogą być np. bóle brzucha czy bóle głowy, które nie mają żadnego wyraźnego uzasadnienia.

Rodzinne współuzależnienie

Wiele rodzin postanawia ukrywać przed światem fakt, że zmagają się z osobą uzależnioną od alkoholu. Tłumaczą się przed innymi, bagatelizują problem, obawiają się napiętnowania – takie zachowanie to objaw współuzależnienia. Dotyka ono wiele najbliższych osób z otoczenia alkoholika. Przejmują oni odpowiedzialność za czyny uzależnionego, usprawiedliwiają i przejmują na siebie skutki jego zachowań.

Współuzależnienie doprowadza często do tego, że alkoholowy tryb życia rodziny trwa przez wiele lat. Alkoholik nie ponosi żadnych konsekwencji, czuje się akceptowany w rodzinie, nikt nie próbuje pomóc i zgłosić na terapię odwykową. Bariera milczenia i konfrontacja są często wręcz niemożliwe dla członków rodziny.

Skontaktuj się