Bądź sobą

Przekonaj się, że życie bez uzależnień to wolność, możliwości i ogromna satysfakcja

Życie z osobą uzależnioną od alkoholu – o współuzależnieniu

Alkoholizm to problem nie tylko samego uzależnionego. Osoby z najbliższego otoczenia – mąż, żona, dzieci, rodzice – są narażone na współuzależnienie. Choroba alkoholowa niesie za sobą wiele problemów, jak chociażby brak pieniędzy, przemoc domową, nadużycia seksualne czy wykluczenie społeczne.

współuzależnienie alkoholizm

Współuzależnienie od alkoholu

Bardzo często najbliższa osoba nie może samodzielnie pomóc alkoholikowi. Zdarza się, że żona czy partnerka, uporczywie usprawiedliwiają alkoholowe „wybryki”, tłumaczą się przed rodziną. Takie osoby wiele siły wkładają w ukrycie alkoholowego problemu, który powoli wyniszcza rodzinę. Terapia dla alkoholika jest jedynym sposobem na wyjście z nałogu, a często zdarza się, że osoba współuzależniona nie jest w stanie odpowiednio wspierać uzależnionego.

Współuzależnienie niesie za sobą wiele negatywnych emocji, które kumulują się i doprowadzają do uporczywego stresu. Takim osobom towarzyszy poczucie winy, lęk, złość, wstyd, gniew, bezradność czy poczucie krzywdy. Jednocześnie, pomimo takiego nagromadzenia problemów, osoby współuzależnione koncentrują się na alkoholiku i nie szukają pomocy. Terapia dla alkoholików często nie jest nawet brana pod uwagę. Współuzależnienie doprowadza autodestrukcyjnych zachowań, w takich związkach nie ma mowy o miłości i szacunku – sytuacja życiowa uzależnionego i współuzależnionych to niszcząca spirala.

Terapia leczenia alkoholizmu – dla alkoholików i ich najbliższych

Może się wydawać, że terapia leczenia alkoholizmu jest dostępna tylko dla samych uzależnionych. Nic bardziej mylnego. Osoby współuzależnione mogą, a nawet powinny, zwrócić się po pomoc i wziąć udział w terapii. Problem stanowią jednak powszechne przekonania i stereotypy, jak chociażby obawa o to, co powiedzą czy pomyślą inni. Współuzależnieni sami z siebie nie szukają pomocy, wolą skupiać się na ukrywaniu problemu i dalszemu pogrążaniu się w negatywnych emocjach.

Terapia antyalkoholowa dla osób współuzależnionych jest rozwiązaniem, które pomaga odkryć swoje potrzeby, rozpoznać uczucia, radzić sobie z agresją, lękiem i złością. Taka rodzinna terapia leczenia alkoholizmu składa się z pracy z psychologiem i psychiatrą, z zajęć indywidualnych i grupowych. Odwyk dla alkoholików i osób współuzależnionych jest oferowana przez prywatne ośrodki leczenia alkoholizmu oraz ośrodki, które są finansowane z Narodowego Funduszu Zdrowia.

Skontaktuj się