Bądź sobą

Przekonaj się, że życie bez uzależnień to wolność, możliwości i ogromna satysfakcja

Kto może wystawić skierowanie na leczenie odwykowe alkoholika?

Za sprawą ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w Polsce leczenie alkoholizmu jest bezpłatne. Dotyczy to zarówno osób ubezpieczonych, jak i nieubezpieczonych.

Poradnia leczenia uzależnień – bez skierowania

Bez skierowania można skorzystać ze świadczeń w poradni leczenia uzależnień. W pierwszej kolejności należy wybrać poradnię, a następnie zarejestrować się na pierwszą wizytę. Potrzebny jest tylko dowód tożsamości. Skierowanie z Gminnej Komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych jest potrzebne w przypadku wysłania uzależnionego na leczenie bez jego zgody.

Leczenie alkoholizmu – kiedy potrzebne jest skierowanie?

Skierowanie na leczenie odwykowe alkoholika jest potrzebne w przypadku pobytu w ośrodku dziennego leczenia uzależnień. Takie skierowanie może wystawić lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, lekarz psychiatra lub psycholog z Poradni Odwykowej. Dzienne ośrodki leczenia uzależnień są przeznaczone dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych używek, które nie wymagają hospitalizacji. Skierowanie może otrzymać sam uzależniony, ale też osoby współuzależnione – żona czy dorosłe dzieci.

Skierowanie na leczenie odwykowe alkoholika jest ważne przez 14 dni od daty wystawienia. Po otrzymaniu skierowania należy zgłosić się do ośrodka, w celu ustalenia daty przyjęcia.

 Skierowanie do całodobowego ośrodka leczenia uzależnień wystawiają lekarze ubezpieczenia zdrowotnego i prywatne gabinety. Skierowanie może być także wystawione na mocy decyzji Sądu. Na leczenie z alkoholizmu w całodobowym ośrodku/oddziale kierowane są osoby, które borykają się z bardzo dużym problemem alkoholowym.

Skontaktuj się